La Generalitat elabora una guia per prevenir els accidents en els desplaçaments d’anar i tornar de la feina

Entre 2009 i 2015 hi va haver 713 víctimes [...]