Entre 2009 i 2015 hi va haver 713 víctimes mortals a Catalunya per motius relacionats amb la feina, 221 de les quals van perdre la vida en accidents en desplaçaments d’anada i tornada del lloc de treball

Guia per prevenir els accidents en desplaçaments “in itinere”

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament d’Interior, ha elaborat una guia per prevenir els accidents que es produeixen en els desplaçaments d’anar i tornar a la feina “in itinere”.
La publicació l’han donada a conèixer la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, i el conseller d’Interior, Jordi Jané, en l’acte d’inauguració de la jornada “La Seguretat en els desplaçaments per anar i tornar de la feina”, celebrada avui a Barcelona.
Davant l’increment d’aquesta mena d’accidents en els últims anys, la guia  vol ser una eina útil per ajudar a prevenir-los i, d’aquesta manera, contribuir a la protecció dels treballadors i treballadores.

La consellera Dolors Bassa diu

La consellera Dolors Bassa ha afirmat que “els accidents laborals, així com les malalties laborals i en general les condicions de treball deficients, són una preocupació constant del nostre Departament”En aquest sentit, els desplaçaments, tot i que s’han convertit en un element indispensable en l’entorn laboral, introduint unes inqüestionables avantatges, també s’ha convertit en una xacra pel que fa la sinistralitat”, ha apuntant la consellera.
“Els accidents laborals relacionats amb el trànsit són una de les nostres prioritats d’actuació. Actualment estem desenvolupant, en el Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral una sèrie d’activitats enfocades a la promoció, divulgació i elaboració d’eines de gestió per la millora de la seguretat i salut relacionades amb el trànsit”, ha afegit.
Bassa ha recalcat el treball transversal que s’ha fet des del dos Departaments per analitzar la sinistralitat amb paràmetres propis i ha afirmat que “ens calen urgentment infraestructures coherents i transport públic intensiu a l’alçada de les necessitats del país”. “Cal reduir la mobilitat privada per reduir els accidents i també per reduir els efectes contaminats” ha dit la consellera.

El conseller Jané destaca

Per la seva banda, el conseller Jané ha destacat que “la guia La seguretat en els desplaçaments per anar i tornar de la feina interpel.la les empreses perquè facin plans de mobilitat per als seus treballadors que fomentin l’ús del transport públic, jornades que redueixin el nombre de desplaçaments i promoguin també la conciliació laboral”. Jané ha afegit que la publicació també va adreçada als conductors “per  augmentar la conscienciació de no beure alcohol si s’ha de conduir i també de no convertir el mòbil en una eina de treball durant la conducció”.
Jané ha subratllat que “al 2015 un 36% dels accidents de trànsit van ser en l’entorn laboral i d’aquests un 75% van ser anant i tornant de la feina”.

La directora del Servei Català de Trànsit

La directora del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech, ha posat en valor que “el manual que hem presentat avui té el doble objectiu de posar de manifest l’impacte de l’àmbit laboral en la sinistralitat viària i de crear un marc conceptual comú que augmenti la consciencia social i empresarial sobre aquesta problemàtica”.
“Cal incorporar a la gestió empresarial la seguretat viària com un element que contribueix a la competitivitat així com a la salut dels treballadors”, ha insistit.

Mesures per reduir l’accidentabilitat

Aquesta guia vol contribuir a conscienciar sobre aquesta problemàtica i, per això, proposa tot un seguit de mesures adreçades a reduir l’accidentabilitat en desplaçaments de trànsit per anar i tornar de la feina. Les accions estan relacionades amb l’empresa i vinculades a l’organització; amb les persones treballadores i amb els vehicles.
La publicació s’adreça a les empreses, el seus interlocutors, a les persones que treballen i als tècnics i tècniques de prevenció, als que se’ls informa sobre el context que engloba els accidents de treball de trànsit ens els desplaçaments a la feina.
Aquesta guia és una mesura concreta inclosa en el Pla d’Acció conjunts dels dos Departaments portada a terme per l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i el Servei Català de Trànsit.

Les dades d’accidentalitat

 
Durant el període 2009-2015 hi va haver un total de 721.641 accidents de treball, dels quals 105.766 van ser en desplaçaments d’anada i tornada de la feina.
Del total d’accidents de treball amb baixa comunicats entre els anys 2009-2015 a Catalunya un 15% correspon al conjunt d’accidents en desplaçament d’anar i tornar de la feina i un 85% a accidents durant la jornada de treball.
Pel que fa als accidents de treball amb baixa durant el desplaçament per anar i tornar de la feina, durant el període 2009-2015 se’n van comunicar un total de 105.766, un 59,92% dels quals van ser de trànsit.

Figura 1. Total d’accidents de treball en desplaçament per anar i tornar de la feina. 2009-2015

Pel que fa als accidents amb víctimes mortals, durant el període 2009-2015 hi va haver un total de 713 víctimes mortals per motius relacionats amb la feina, 221 de les quals van ser víctimes mortals en accident  en anar o tornar de la feina.
Si ens fixem  en els accidents de treball de trànsit amb víctimes mortals, entre els anys 2009 i 2015 hi va haver un total de 288 persones mortes en el treball, víctimes d’accident de trànsit, un 68,32% de les quals ho van ser per accident de treball de trànsit en el desplaçament per anar i tornar de la feina.
Pel que fa als 105.766 accidents en desplaçament per anar i tornar de la feina, el 60% van ser accidents relacionats amb el trànsit.
Al conjunt de Catalunya, segons fonts del Departament d’Interior, durant l’any 2015 es van produir un total de 33.964 víctimes per accident de trànsit. En l’entorn laboral, durant el mateix any es van comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies un total de 97.952 accidents de treball amb baixa, 12.498 dels quals van ser per accident de trànsit.
Segons aquestes dades, durant l’any 2015, els accidents de trànsit laboral van representar el 12,7% del total d’accidents de treball i un 36,8% del total d’accidents de trànsit.

Figura 2. Accidents de trànsit que van tenir lloc durant l’any 2015

 

Factors de risc

 
La guia publica una anàlisi dels diversos factors implicats en un accident de trànsit que, a més de les causes derivades d’una fallada del vehicle o d’un problema de les condicions de la via, s’associen majoritàriament al factor humà com, poden ser, l’excés de velocitat, el consum d’alcohol, etc.
En els casos d’accidents de treball de trànsit en els desplaçaments per anar i tornar de la feina, se sumen els factors de risc relacionats amb l’organització, la gestió dels desplaçaments, l’estat del treballador/a com a conseqüència de les condicions a la feina, l’estrès laboral, les hores i jornades treballades, que tot plegat pot comprometre la seva seguretat a l’hora de conduir.